Dialog for å styrke demokratiberedskapen

STIFTELSEN NOBELS FREDSSENTER fikk 7 500 000 kroner til utvikle dialogressurser, samt etablere samarbeid og nettverk i 2024

Nobels Fredssenter ønsker å styrke den demokratiske beredskapen ved å forbedre dialog-ferdighetene i samfunnet, med håp og inspirasjon fra fredsprisvinnernes visjoner for en mer fredelig og demokratisk verden. Dialog handler om mer enn å oppnå enighet; det handler om å vise respekt, forstå at alle har like stor verdi, og om åpenhet og nysgjerrighet. Nobels Fredssenter har årlig besøk av hundrevis av skoleklasser, og deres digitale opplegg benyttes av flere tusen lærere i måneden. Ved å bruke fredsprisvinnerne som eksempler levendegjør og forklarer de kompliserte temaer som medborgerskap, demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet på en pedagogisk og engasjerende måte. Med støtte til dette prosjektet vil de kunne både tilpasse eksisterende, og utvikle nye, dialogressurser til flere målgrupper. De vil også kunne identifisere og etablere samarbeid med relevante nettverk, for å nå bredere ut som ressursenter for dialog.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?