Dialog og frivillighet

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON får 400000 kroner til utstyr, aktiviteter og koordinering av dialogmøter

Ullern Frivilligsentral eies av Kirkens Bymisjon, og har hatt en samarbeidsavtale med Bydel Ullern siden 1995. Frivilligsentralen skal være lokalmiljøets naturlige møteplass for alle som vil engasjere seg i frivillig virksomhet, på tvers av alder, kultur og religioner. De har aktiviteter som besøkstjeneste, følgetjeneste, åpne møteplasser på dagtid og kveldstid, som inkluderer turgruppe, torsdagslunsj og språktrening. Målgruppen er befolkningen, frivillige og frivillige lag og organisasjoner i Bydel Ullern. Gjennom prosjektet Dialog og frivillighet ønsker de å treffe en yngre målgruppe frivillige. Unge frivillige skal bidra i besøkstjeneste for eldre, norsk språktrening, aktiviteter rettet mot familier og med akuttovernatting for fattige, tilreisende kvinner og par. Det skal også være samarbeid og dialog med tilsvarende prosjekt knyttet til Stovner Frivilligsentral. Slik vil de få erfaringsutveksling mellom ungdommer fra to ulike bydeler i Oslo.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?