Dialogopplegg for unge

STIFTELSEN NOBELS FREDSSENTER får 660000 kroner til utvikling av undervisningsopplegg og aktiviteter

Nobels Fredssenter har barn og unge som deres viktigste målgruppe. I et stadig mer polarisert samfunn vil de sette fokus på dialog og har i et forprosjekt innhentet ny innsikt fra målgruppa. En rekke nye aktiviteter som utstillinger og arrangementer skal lanseres. Digitalt undervisningsopplegg for klasserommene vil ligge tilgjengelig på skolens nettside og i samarbeid med bibliotekene vil de utvikle dialogverksteder som kan brukes på alle biblioteker.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?