Dialogue in tough situations

NANSENSKOLEN – NORSK HUMANISTISK AKADEMI OG NANSEN DIALOG NORSK FREDSSENTER fikk 210 500 kroner til seminar i 2024

Gjennom dialogseminar tar Nansenskolen sikte på å forsterke dialog som fredsinitiativ i konfliktfylte situasjoner, ved å tilby en viktig møteplass for å utveksle erfaringer og bygge nettverk. Her får unge aktivister erfaring til å håndtere vanskelige og ladede knyttet til ytringsfrihet og demokrati. NANSENSKOLEN – NORSK HUMANISTISK AKADEMI OG NANSEN DIALOG NORSK FREDSSENTER har fått tildelt 210 500 kr til seminar.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?