Digilab til Nasjonalmuseet

Stiftelsen Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design fikk 20 millioner kroner til DigiLab, til utvikling og innkjøp av nødvendig teknisk utstyr og programvare.

På tilsvarende måte som i ledende kunstmuseer i Europa og USA skal det etableres et Digitalt Laboratorium (DigiLab) i det nye museet på Vestbanen.

DigiLab kan beskrives som en åpen arena/møteplass der man jobber både konseptuelt og fysisk med ulike produkter og løsninger i den digitale dimensjonen. Forskningsmiljøer, test/fokusgrupper, andre museer samt kommersielle leverandører skal inviteres for å finne frem til nye verktøy, både til utstillingsprosjekter og utviklingsprosjekter.

Gjennom anvendelse av teknologi har museet mulighet til å nå lenger ut og sørge for at Nasjonalmuseets unike innhold kan gjøres tilgjengelig for et større publikum. Det skal skapes en vital møteplass mellom det kunstfaglige og tekniske og der materiale som tidligere har vært fragmentert og bortgjemt nå skal bli søkbart og tilgjengelig på nett.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?