Digital formidling av Fargespill

Stiftelsen Fargespill fikk 500.000 kroner i 2015 til utvikling av “Fargesky”, en digital formidlingsplattform.

Grunnstammen i Fargespill er barn og unge fra hele verden, inkludert Norge. De fleste av aktørene er kommet til Norge som flyktninger eller asylsøkere, og gjennom sang og dans fra deres respektive folkekulturer forteller de sin egen historie. Sammen representerer de oss alle og hva vi kan få til hvis vi blir gitt muligheten.

Det utvikles forestillinger som settes sammen av aktørenes egne kulturskatter, som igjen fusjoneres med de norske musikktradisjonene, samt global ungdomskultur som hip hop og beatboxing.

Med utgangspunkt i denne måten å jobbe på utvikles nå en digital formidlingsplattform rettet mot ulike undervisningsfag i grunnskolen, ikke bare mot sang og dans, men også samfunnsfag, geografi, historie, kulturhistorie – og matematikk. Skyen vil være en del av studiet “Interkulturell pedagogikk – kultur og kommunikasjon i fargespill” ved høgskolen i Bergen, men kan tas i bruk av alle som ønsker.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?