Digital integreringsplattform

DIGNA AS får 700000 kroner til innholdsproduksjon og videreutvikling av den digitale integreringsplattformen

Digna er en digital navigasjonsplattform som hjelper innvandrere og flykninger å integrere seg i det norske samfunn- og arbeidsliv. Plattformen samler informasjon om statlige tjenester, aktivitetstilbud, utdanning- og jobbtilbud samt hverdagsøkonomi på et sted, forklart gjennom videoinnhold og lokalspråk. Dignas verktøy gir brukerne støtten, steg-for-steg, til selv å kunne mestre digitale tjenester i Norge og oppnå sine mål. Nå får Digna midler til å videreutvikle den digitale integreringsplattformen slik at flere grupper kan nås.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?