Digital Munch-formidling

Munchmuseet får 20 millioner kroner til formidling av Munch, en digital storsatsing

Munchmuseet skal gjennomføre en ambisiøs digital satsing for å gjøre Munchs kunst tilgjengelig for alle, også de som ikke har mulighet til å besøke museet. De skal utvikle innovative måter å formidle Munch på med digitale fortellerteknikker og hvor museumspublikumet inviteres til aktivitet. Munchmuseet får 20 millioner kroner til digitaliseringsprosjektet.

Fire nedslagsfelt

I juni 2020 åpner det nye Munchmuseet i Bjørvika. Sparebankstiftelsen DNB bidrar i den anledning til en ambisiøs digital satsing med fire nedslagsfelt:

1) Et landsdekkende formidlingsprogram rettet mot skoleverket: Store deler av Munchmuseets samling er allerede digitalisert, og teknologi vil også være det fremste virkemiddel i formidlingsarbeidet rettet mot barn og unge. Sentralt i dette arbeidet er et nytt, landsdekkende formidlingsprogram om Edvard Munch og hans kunstnerskap som skal gjøres tilgjengelig blant andre for lærere i skoleverket gjennom Den kulturelle skolesekken. Programmet skal utvikles i samarbeid med Kulturtanken – nasjonal aktør for Den kulturelle skolesekken – som i likhet med Munchmuseet ønsker å utforske digitale muligheter for formidling til unge mennesker.

2) En fast dokumentarisk utstilling om Edvard Munch: Dette blir en del av den faste samlingsutstillingen og vil i stor grad presenteres ved hjelp av digitale fortellerteknikker og hvor publikum inviteres til aktivitet. En stor digital tidslinje vil danne ryggmargen i utstillingen og gjennom denne får publikum tilgang til Edvard Munchs kunstneriske produksjon, de stedene han levde på, gjenstander som forteller historier om kunstneren og den tiden han levde i.

3) Et deltakende kunstprosjekt i det nye museet: Flere digitale lerreter skal gi publikum en fysisk, intuitiv og materiell opplevelse av Munchs kunstneriske prosess. Edvard Munch var nærmest besatt av å utforske ulike mediers potensial for eksperimentering. I ånden etter Munch vil de utvikle et opplevelsesrikt tiltak som formidler kunnskap og inspirerer publikum til egenaktivitet.

4) Testing av pilotprosjekter: Det utvikles ulike formidlingspiloter gjennom åpne samarbeid med forskere, innholdsleverandører, teknologiselskaper og andre støttespillere. Målet er å skape prototyper som skal gi ny erfaring og kunnskap om digital formidling.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?