Digital satsning mot barn og unge

BLOKK 58 får 185000 kroner til foto- og redigeringsutstyr

Blokk 58 er et kommunalt lavterskeltilbud for målgruppen mellom 13-18 år fra mandag til søndag, 362 dager i året. Målet er å skape gode, trygge og meningsfulle aktiviteter som favner bredt for inkludering. I 2016 etterlyste ungdommene et bedre tilbud på Stovner som satte i gang medvirkningsprosessen mellom bydelen og ungdommene som resulterte i åpning av ungdomskonseptet Blokk 58, 02. Mai 2018. Blokk 58 har siden 2018 blitt en fast møteplass for mange ungdommer og siden de åpnet har de hatt ukentlig besøkstall på alt fra 200 – til nesten 800 besøkende og et medlemstall på over 1000 ungdommer. Nå utvides tilbudet på klubben, for at ungdommer kan tilegne seg ferdigheter innen ulike digitale medier og få verktøy de kan få bruk for senere i arbeidslivet. De vil kunne lære seg blant annet ferdigheter innenfor redigering, foto og video, webdesign, lys og lyd.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?