Dikemark Idrettsforening

Dikemark Idrettsforening får 80.000 kroner til utendørs treningspark i 2014.

Dikemark er en klubb som omfatter langrenn, fotball, aerobic, innebandy og sykling. Området som klubben holder til ved gir gode muligheter for utfoldelse. I 2013 etablerte de en hinderløype iht. dagens standard og krav til sikkerhet. Hele løypen ble bygget på dugnad og det ble lagt ned i overkant av 300 arbeidstimer fordelt på opprydding, grøfting og drenering, støpearbeid og montering. Løypen ble en stor suksess, men kapasiteten er for liten og apparatene passer først og fremst for de yngste utøverne. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler til å utvide løypen med såkalte Tuftepark-elementer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?