Direksjon til UngMusikk

ÅS KOMMUNE fikk 230 000 kroner til dirigentkurs 2024-25 i 2024

Ung Musikk (tidl Follopiloten) har vokst frem gjennom en felles interkommunal, fylkeskommunal og nasjonal satsning på fordypning og talentutvikling innenfor musikkområdet. Ung Musikk er tilgjengelig for 51 kommuner i Viken, 12 videregående skoler med musikklinjer og 4 fylkeskommunale folkehøgskoler. Det er nå et ønske om å videreutvikle direksjonstilbudet UngMusikk tilbyr på tvers av kulturskoler og videregående skoler i sin region for barn og unge på ulike nivåer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?