Dirigentløftet 2021-22

Dirigentløftet omfatter en rekke ulike satsinger og tilbud på alle nivåer, og skal bidra til å gjøre Norge til en dirigentnasjon.

Dirigentløftet er initiert av Sparebankstiftelsen DNB og gjennomføres i samarbeid med Talent Norge. Programmet ble tildelt 5,1 millioner kroner for å videreføres årene 2021 og 2022. 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?