Dirigentutvikling

NORGES MUSIKKORPS FORBUND får 4665000 kroner til dirigentkurs og aktiviteter 2024-26

Norges Musikkorps Forbund er med sine 40 000 medlemmer i alderen 8-26 år Norges største kulturorganisasjon for barn og unge. NMF har som mål å tilby aktiviteter av høy kvalitet og å være en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?