Diskgolf-park på Nanset

Nanset Idrettsforening får 80.000 kroner til 18 diskgolfkurver.

Idrettsforeningen driver blant annet med fotball, sykling og ski og ønsker å etablere en diskgolfbane i sentrum av Larvik. Denne vil være åpen og tilgjengelig for alle som vil prøve. Det skal settes opp kurver og informasjonsskilt med instruksjon.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?