“Ditt valg 2023” – valgressurs til skolen

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING får 330000 kroner til produksjon av undervisningsvideoer samt oppgaver og lærerveiledning

Mediekompasset, som drives av Mediebedriftenes Landsforening, er en nettbasert undervisningsressurs laget for alle elever i både grunnskolen og videregående skole. Mediekompasset samarbeider med TV2 Skole i forbindelse med det kommende kommunevalget og vil utvikle undervisningsopplegget “Ditt valg 2023”. De har et felles mål om å styrke barn og unges kunnskap om demokrati, ytringsfrihet, kildekritikk og god journalistikk. Det skal lages undervisningsvideoer med faglig materiale til elever og lærere. Det legges opp til skoledebatt og løpende oppdateringer av nyhetsbildet knyttet til kommunevalget i 2023.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?