Divan – et integreringsprosjekt

LILLEHAMMER KOMMUNE får 200000 kroner til instrumenter og gjennomføring av prosjektet Divan 2022-2023

Etter inspirasjon fra prosjektet Flere farger ønsker kulturskolen å starte prosjektet Divan. Divan er et integreringsprogram i samarbeid med Lillehammer Læringssenter. I Divan er barn, ungdom og voksne fra hele verden sammen som aktører i en kunstnerisk arena. De fleste av barna og ungdommene har kommet med familien sin til Lillehammer som flyktninger og asylsøkere.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?