DKS-lab 2021: Nasjonalt nettverk

KULTURTANKEN – DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE får 950000 kroner til DKS-lab for utvikling av formidlingskompetanse hos billedkunstnere

Kulturtanken og partnere inviterer i dette prosjektet små og mellomstore kunstinstitusjoner til å være vertskap for en årlig residency hvor utvalgte kunstnere får utvikle og kultivere prosjekter for og med barn og unge over en periode på fem dager, i samspill med et faglig kollegium og medelever i skolen. Kunstinstitusjonene inngår i et nasjonalt nettverk som koordineres av Kulturtanken.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?