DKS-lab pilot for tradisjonshåndverk

KULTURTANKEN – DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE fikk 450 000 kroner til utvikling av DKS-lab for tradisjonshåndverk i 2024

Kulturtanken ønsker å styrke tilbudet av tradisjonshåndverk i Den kulturelle skolesekken, og vil nå gå i gang med et pilotprosjekt der utøvende håndverkere får utvikle gode formidlingsopplegg sammen med relevante formidlingsarenaer. Formålet er å la barn og unge bli kjent med kulturarven håndverkene representerer på en spennende og inspirerende måte, og dermed ta vare på kunnskapen for fremtiden.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?