DNT Gjøvik og Omegn

DNT Gjøvik og Omegn får 1.000.000 kroner til rehabilitering av Osbakken kafé og pensjonat for aktivitet.

Osbakken er et yndet utfartssted med store muligheter for friluftsliv hele året. Det har vært drevet som serveringssted for friluftsfolket i tre generasjoner, men skal nå selges. DNT Gjøvik og omegn vil erverve stedet slik at de sikrer videreføring av driften for regionens befolkning også i fremtiden. De har oppsparte midler, og med støtte fra lokalt næringsliv, egne medlemmer og tippemidler vil de greie å kjøpe stedet. Området og beliggenheten er slik at stedet blir brukt av svært mange, og bidrar til å fremme det nære friluftslivet. DNT vil skape et senter for friluftsliv som er åpent hele året og all aktivitet vil komme alle til gode.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?