DNT juniorgrupper

DNT TELEMARK får 2476000 kroner til friluftsutstyr, aktiviteter og opplæring for DNT juniorgrupper

Tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom DNT Telemark og DNT Tønsberg og Omegn. Begge jobber for å fremme et enkelt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv, og har som mål å gjøre naturen tilgjengelig for alle. Nå ønsker de, gjennom et treårig prosjekt, å legge til rette for et godt friluftstilbud og sosialt fellesskap for ungdom mellom 12 og 16 år. Målet er også å bidra til at ungdommene inspireres til et varig og aktivt friluftsliv.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?