DNT Oslo og Omegn, Barnas turlag

Barnas turlag får 40.000 kroner til Skogsfanten.

Skogsfanten er et turpass-opplegg som er spesialtilpasset barn og barnefamilier. Hovedmålet med opplegget er å motivere barnefamilier til mer turaktivitet i skog og mark. I Skogfant-heftet og på Skogfant-nettsidene er det en beskrivelse av 20 turer som er velegnet for barnefamilier. Turene leder inn til 20 poster som alle er plassert ved DNT Oslo og Omegns hytter i nærområdet: Kjekstadmarka, Vestmarka, Krokskogen, Nordmarka, Lillomarka, Østmarka og Romeriksåsen. Ved postene vil det være Skogfant klippetenger. Her kan barna klippe i passet sitt og vise hvilke steder de har besøkt. Alle som deltar og leverer inn passet vil få Skogfant-diplom i premie. De som har vært på 10 poster eller mer vil få utdelt en Skogfant-pin med stilig skogstroll og Turbo, Barnas Turlags maskot, enten i bronsje, sølv eller gull etter hvor mange hytter/poster de har tatt.

Opplegget kan tas år etter år til og med barna har fylt 12 år.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?