DNTs vedlikeholdsløft på Østlandet

DEN NORSKE TURISTFORENING fikk 70 000 000 kroner til vedlikehold av DNT hytter på Østlandet i 2024

DNT er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 320 000 medlemmer. De legger til rette for at flest mulig skal få gode friluftsopplevelser nå og i framtiden. Å ta vare på hytter og ruter er et stort og omfattende arbeid for foreningen, og krever utallige timer med dugnadsinnsats. Flere av foreningens betjente hytter har behov for og skal nå få gjennomført større vedlikeholdsarbeid, slik at de tilfredsstiller offentlige krav og sikrer varig hyttetilbud for de mange besøkende.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?