“Dølgsmål – om kvinneskikkelser i Rælingen rundt år 1700”

Rælingen kulturråd får 280.000 kroner til manus og musikk.

Rælingen kulturråd er en paraplyorganisasjon for kulturforeningene i Rælingen kommune. Her er blant annet kor, korps, historielag, husflid og kunstforeninger med. De ønsker å utvikle et historisk spel, en utendørs teaterforestilling basert på 1700-tallets kvinneskjebner i nærmiljøet. Kjernen i fortellingen bygger på en sann historie de har funnet i kirkebøkene fra 1705 om tjenestejenta Eli Persdatter Fjerdingby som ble gravid utenfor ekteskap og fødte et dødfødt barn i skjul. Målet er å skape nysgjerrighet om egen lokalhistorie og engasjement for like rettigheter til alle uansett kjønn, alder og etnisitet. De ser også for seg at prosjektet vil ha en inkluderende gevinst gjennom samarbeid på tvers av miljøer og generasjoner.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?