Dommerprosjektet 2024-2027

NHF REGION INNLANDET fikk 300 000 kroner til dommersatsing i 2024

NHF Region Innlandet ønsker å utvikle robuste ungdommer som fremtidige ledere ved å styrke leder og dommerrollen i håndballen. De ønsker også å øke retensjonen i idretten ved å lede ungdommer som faller fra idretten, over i dommerrollen, og bidra til at de blir lengre i idretten. NHF Region Innlandet har fått tildelt 300 000 kroner øremerket til dommersatsing.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?