Dovre Samfunnshus

DOVRE SAMFUNNSHUS får 1000000 kroner til oppgradering av taket på samfunnshuset

Dovre samfunnshus eies av grenda og ble bygget i 1956. Bygget er et viktig møtested som benyttes av folk i alle aldre. Her er det blant annet trim for eldre, ulike fritidsaktiviteter for barn og unge, bygdekino og ulike dansearrangementer. Huset blir også brukt til utleie. Drift er basert på frivillig innsats og svært mye dugnadsarbeid. Samfunnshuset får støtte til å skifte taket, som lekker.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?