Drammen Loggers Baseballklubb

Drammen Loggers Baseballklubb får 85.000 kroner til utstyr til baseball.

Klubben er nyoppstartet, og antall medlemmer øker stadig. For å skape interesse rundt idretten har de blant annet besøkt skoler i nærmiljøet. Mange erfarer at dette er en idrett som er annerledes og lett å mestre. Baseball er en verdensidrett, og også en god arena for integrering. For å fortsette den gode utviklingen klubben har, trenger de å fornye og utvide utstyrsparken.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?