Drivhus

Drivhus i skolehage får 90.000 kroner til drivhus.

Horten kommune har anlagt skolehage ved Granly skole. Denne er en felleshage for alle i barneskoler i området og elever reiser med buss eller sykkel for å komme dit. Målet er å utvide tilbudet til å gjelde barnehager og ungdomsskoler også, i tillegg til å la mennesker i rusomsorg og eldreomsorg få ta del i arbeidet. De ønsker nå å sette opp et drivhus, hvilket gir en lenger vekstsesong og bedre dyrkeforhold.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?