Drømmefanger

Norges Danseforbund får 275.000 kroner til Drømmefangerprosjektet.

Norges Danseforbunds aktivitet bygger på samhold og danseglede. De arbeider for å fremme bredden innen dans og for å inkludere flest mulig til å drive dans etter deres behov og ønsker. Hovedprosjektet for å få dette til er Drømmefangerprosjektet hvor det tilbys sommerskole og dansekurs på våren og høsten. Fordi det er så stor etterspørsel, ønsker de å ekspandere for å ha et varig aktivitetstilbud med trygge rammer for barn og unge.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?