Drømmeorkesteret

NORDSTRANDHØGDA STRYKEORKESTER får 200000 kroner til prosjektet Drømmeorkesteret

NOR59 er et barne- og ungdomsorkester som kan vise til ekstraordinære kunstneriske resultater som følge av en pedagogisk holdning med integrasjon, breddesatsing og talentutvikling i sentrum. De skal nå sette i gang med og får støtte til Drømmeorkesteret, som er et 1-årig prosjekt der elever med lite erfaring fra fremføring får medvirke i konserter og forestillinger på et høyt nivå.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?