Drypvanningsutstyr

Senter for bylandbruk får 24.232 kroner til drypvanningsutstyr.

Foreningen tilbyr barn og unge aktiviteter innenfor matdyrking og biologisk mangfold, og har årlig mange besøkende fra barnehager, høgskoler og publikum ellers. Vanningsutstyret på taket er ødelagt og trengs å erstattes. Dette vil gjøre det enklere å dyrke og gjøre frivillige i stand til å fokusere på besøkende framfor daglig manuell vanning.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?