DS Kysten

DS Kysten AS får 1 million kroner til å lage replikaer av interiør og møbler.

Gavemottaker er en frivillig organisasjon som bidrar til formidling av kystkultur og marin historie. Skipet er på mange måter et flytende museum og et samlingspunkt for folk i Tønsberg-området.

I tillegg til å være en populær båt blant befolkningen, vil det, når det er ferdigrestaurert, være et naturlig sted å besøke for skoleklasser.

Tre ganger i uka samles rundt 20 personer til dugnad. De setter, sakte men sikkert, skipet tilbake i god stand.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?