Dugnadsjobbing for oppgradering av lekeplass

Kulpe Velforening v/Susanne Asmyr får 65.000 kroner til oppgradering av lekeplass.

Velforeningen jobber for å etablere en stor og trygg lekeplass for beboerne i området. Plassen vil fungere som et samlingspunkt i nærmiljøet. Lekeplassen skal settes i stand på dugnad. Balanseløype skal lages med nedgravde bildekk og trestubber, og de skal lage bålplass.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?