Dykkere med fokus på miljøarbeid

SANDEFJORD DYKKERKLUBB får 400000 kroner til kurs- og opplysningsmateriell, hummerhus, scooter, ryddeaksjoner og informasjonsarbeid

Dykkerklubben ble etablert i 1964 og er en av de største dykkerklubbene i landet. De jobber aktivt og målrettet med aktiviteter knyttet til det marine liv og miljøarbeid, og samarbeider med flere andre interesseorganisasjoner i arbeidet. Et av prosjektene deres er Fjorden-prosjektet, som er et prosjekt som tar sikte på å inkludere lokalsamfunnet i få en ren og sunn Sandefjordsfjord. Nå ønsker de å utarbeide kurs og opplysningsmateriell til bruk i skole og andre sammenhenger. I tillegg skal de utdanne unge marinoperatører som skal skal delta i artsobervasjon, artsovervåking og opprydning. De skal også sette ut hummerhus, arrangere konferanser og ryddeaksjoner.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?