Dykkerutstyr til Oslostudentene

OSI Dykking fikk 60.000 kroner i 2014 til innkjøp av ny luftkompressor.

OSI Dykking er en dykkerklubb for og av studenter i Oslo og omegn. De arrangerer dykking gjennom hele året, med lokale dykk i Oslofjorden, ulike turer rundt i Norge og enkelte turer til utlandet. De samarbeider med andre institusjoner og organisasjoner i og rundt Oslo på områder som naturvern, dykkemedisin og strandrydding.

Dykking kan være en dyr aktivitet, men gjennom utstrakt dugnadsaktivitet holdes kostnadene nede for medlemmene. En avgjørende del av trygg og sikker dykking er velfungerende utstyr. I dag sliter de med en eldre luftkompressor som synger på siste verset. Den er lite effektiv og gir betydelige vedlikeholdsutgifter. For å kunne øke aktivitetsnivået og sikkerheten til sine medlemmer vil de nå erstatte denne.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?