Dypvannsbrygge og skilting på Landsteilene i Nesodden

Stiftelsen Landsteilene er tildelt 100.000 kroner til utbedring av dybvannsbrygge og skilting.

Stiftelsen Landsteilene arbeider med bevaring av kystkultur. Deres formål er å tilrettelegge for bevaring av fartøy og båter på tradisjonell, håndverksmessig vis på Landsteilene i Nesodden kommune. Bygningene og miljøet på Landsteilene er verneverdige og er foreslått regulert til verneområde.

Sparebankstiftelsen har bevilget kr 100.000 til utbedring av dybvannsbrygga og til skilting for å gi informasjon til allmennheten.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?