Dyrking av mat som møteplass i bydelen

Senter for bylandbruk får 130.000 kroner til trau og sikkerhetsutstyr på tak for dyrking av mat.

Senteret jobber for å fremme økologiske og bærekraftige tiltak innenfor innovasjon, forskning og sosiale møteplasser. En viktig del av aktiviteten de gjør er dyrking av mat, som gjøres på frivillig basis i samarbeid med både med seniorsenteret og barnehager i bydelen. Med mer utstyr og sikring av området legges det til rette for økt aktivitet og matproduksjon.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?