Dyrking i Blystadlia

BLYSTADLIAHAGEN får 100000 kroner til utstyr til og etablering av dyrkeområde

Foreningen skal etablere parsellhager for beboere i Blystadlia. Dette skal bli en arena for dyrking, men også en sosial møteplass.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?