Dyrking i bydel Sagene

Bydel Sagene i Oslo fikk 250.000 kroner til dyrkingskasser, jord, frø og opplæring i 2015.

Bydelen ønsker å gi lokalbefolkningen tilgang til dyrkingsarealer og økt kunnskap om dyrking.

Prosjektet er et samarbeid mellom bydelen, barnehager, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. Urban dyrking gir mange fordeler blant annet bedre helse og større bevissthet rundt matproduksjon. Det er stor interesse for prosjektet som også bidrar til å skape gode sosiale møteplasser i området.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?