Dyrking, læring, aktivitet og fellesskap

NaKuHel er et senter for natur, kultur og helse. Her jobber ti ansatte og flere hundre frivillige hele året for å gi barn, ungdom og eldre aktiviteter som dyrking av grønnsaker, birøkting, ponniridning, matlaging og mye, mye mer.

Alle foto: Kristine Marie Gutterød

NaKuHel ble etablert i 1994 og er en åpen møteplass som ligger vakkert til ved Semsvannet i Asker. Stedet drives med betydelig frivillig innsats, og er en åpen møteplass der alle kan delta og bidra.

Sparebankstiftelsen DNB har gitt støtte til flere av prosjektene til NaKuHel.

Matkultur og bærekraft inngår i mange av senteres aktiviteter, og mange av aktivitetene er rettet mot barn og unge.

Gjennom flere år har arenaen vært under rehabilitering og utvikling. Her har de blant annet undervisningskjøkken, slyngerom for honningproduksjon og utendørs undervisningsrom.

Veksthus som arena for dyrking, aktivitet og læring

NaKuHel har blant annet fått støtte til restaurering av et gammelt drivhus og veksthus på gården, som benyttes til læring av det meste som har med dyrking av mat å gjøre.

– Det har blitt en læringsarena, forteller daglig leder Tina Christophersen.

Hun forteller at det er omtrent 2000 besøkende innom NaKuHel hver uke.

– Vi fermenterer mat, dyrker, planter, lager mat, spiser mye god mat. Vi har skoleklasser, frivillige og mange besøkende som er med, forteller hun.

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak som fremmer kunnskap om naturen, og er opptatt av å stimulere barn og unge til å lære om naturen både i skole og fritid.

Motvirker ensomhet

– På NaKuHel tror vi på frivilligkraften, sier Tina Christophersen.

– Gjennom snart 28 år har vi bygget opp stedet vårt med personer som ønsker å gi litt av sin tid for å skape muligheter for andre.

Rundt på den store gressplenen løper barn. De leker sisten og slår hjul. Med dem er flere ungdommer med blå vester. Disse jobber som frivillige, eller har fått sommerjobb her som gruppeledere.

– Vi har aktiviteter for både barn og unge, voksne og eldre, sier Christophersen.

– En litt større målsetting vi har er å sette sammen grupper på tvers av alder. På den måten er vi også med å motvirke ensomhet for enkelte som har en stor samfunnsverdi utover de aktivitetene vi gjør her hos oss, sier hun.

Tildelinger til Natur-Kultur-Helse-senteret (NaKuHel)

2022: 810.000 kroner til rehabilitering av historisk drivhus.

2019: 500.000 kroner til formidlingskonsept og utstyr til matlaging.

2016: 4.500.000 kroner til ferdigstillelse av utebase, utvidelse av kjøkken, rehabilitering av drivhus og reparasjon av bakerovn og stabbur.

2015: 460.000 kroner til undervisningsopplegg i Semsvannet GeoPark.

2015: 200.000 kroner til aktivitetsutstyr til prosjektet “Vennegrupper”, for barn 7 – 12 år, og for ungdom.

2015: 290.000 kroner til prosjektet “Biene tilbake til Sem”, i samarbeid med Asker Birøkterlag.

2015: 500.000 kroner til å opprette en arena med utekjøkken, gapahuker, sittebenker og et amfi med scene. Basen blir utgangspunkt for ulike aktiviteter i Semsvannsområdet: Naturstier, kulturhistoriske vandringer og aktivitetsløyper.

2013: 200.000 kroner til utvikling av elektroniske kart over Geo Park på Sem.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?