Dyrking, læring og sosial møteplass på Vålerenga

OSLO KOMMUNE BYDEL 1 GAMLE OSLO får 800000 kroner til utstyr til nærmiljøhage på Vålerenga

I samarbeid med lokale lag, foreninger og representanter har bydel Gamle Oslo planlagt å etablere en nærmiljøhage. Denne skal blant annet romme areal for dyrking, parsellhager, område med blomstereng, sansehage, utekjøkken, utendørs klasserom, benker, bord og bålplass. Dette vil bli et sosialt samlingssted, men også et sted å lære om matproduksjon, klimatilpasning og biologisk mangfold.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?