Dyrking og høsting på Lesja Bygdemuseum

Gudbrandsdalsmusea avd. Lesja Bygdemuseum får 50.000 kroner til drivhus og hageutstyr.

Lesja Bygdemuseum er et av friluftsmuseene som hører til Gudbrandsdalsmusea. De har et variert tilbud takket være de mange frivillige som engasjerer seg. Gjennom sommeren byr de på demonstrasjoner av gamle husflids- og håndverkstradisjoner og aktivitetsdager for barn. Mattradisjonene står sterkt i bygda, og de ønsker å forsterke museets fokus på disse tradisjonene ved å opparbeide en urte- og grønnsakshage. Lokale skoler og barnehager, lag og foreninger involveres i utvikling og drift av hagen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?