Dyrking på Portåsen

STIFTELSEN BUSKERUDMUSEET fikk 360 000 kroner til drivhus i 2024

Opprinnelig var Portåsen et småbruk og hjemmet til dikteren Herman Wildenvey. Nå er det en avdeling under stiftelsen Buskerudmuseet, som driver formidling innen litteratur, håndverk, musikk, kunst, natur og hage. Hvert år har de mange barn på besøk, blant annet gjennom Den kulturelle skolesekken og Sommerskolen i Drammen kommune. De har utviklet et betydelig anlegg med stauder, urter, grønnsaker og en åker med pil. Et drivhus vil være sentralt for å få til godt oppal av planter til kjøkkenhagen og vil også være et arbeidsrom som kan brukes uansett vær og vind når skoleklassene er på besøk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?