Dyrking på Rød Herregård

STIFTELSEN RØD HERREGÅRD fikk 3 000 000 kroner til skole- og nærmiljøhage i 2024

Stiftelsen Rød Herregård ønsker å videreutvikle historisk hage og grunn til en dyrkingshage til læring og aktivitet for skoler og nærmiljøet. Her skal det spres kunnskap om hagebruk, bærekraft, og kretsløp. Prosjektet innebærer blant annet reetablering av en dyrkingshage, og oppføring av uthus med bigård og kompostplass, Stiftelsen Rød Herregård har fått tildelt 3 000 000 kroner til skole- og nærmiljøhage.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?