E-læringskurs i trafikksikkerhet

Norges Cykleforbund får 1.690.000 kroner til utvikling av e-læringskurs i trafikksikkerhet.

Norges Cykleforbund organiserer over 450 klubber på landsbasis og har nesten 50.000 aktive medlemmer. Sykkelsport har ingen egne arenaer, men benytter seg av gatenettet når de blant annet avvikler konkurranser. Dette stiller strenge krav til de som jobber frivillig og forbundet ønsker derfor å etablere et kurs i trafikksikkerhet, som klubbene kan ta i bruk gratis. Hvert år stiller rundt 20.000 frivillige opp som vakter i sykkelritt. Vaktene må gjennom omfattende trafikkopplæring, hvilket utgjør en stor utfordring for klubbene med tanke på rekruttering. Forbundet ønsker derfor å stille med et skreddersydd opplæringssystem i trafikksikkerhet. Systemet vil også kunne tas i bruk av andre idretter som bruker gatenettet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?