E-sport på biblioteket

SKAPERIET ROLLAG får 227560 kroner til utstyr for å etablere et e-sportsenter for barn og unge på Biblioteket i Rollag

Skaperiet Rollag er en frivillig organisasjon som skaper fritidsaktiviteter for barn og unge med fokus på læring og teknologi. Nå skal de etablere et eget sted hvor de unge kan spille på Biblioteket i Rollag, avdeling Veggli. Det vil skapes en åpen og gratis arena for alle barn og unge fra kommunen, der det skapes relasjoner på tvers og ved merbruk av biblioteket lages det en kobling mellom spill og kunnskap. Skaperiet Rollag får støtte til etablere et E-sportsenter på biblioteket som gjøres i samarbeid med Frivillighetssentralen i Rollag.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?