Edvard Munch i Hvitsten

Rammestiftelsen for kunst, natur og kultur får 1.000.000 kroner til formidlingsopplegg knyttet til Edvard Munchs liv i Hvitsten.

Rammestiftelsen for kunst, kultur og natur har ansvar for utvikling, tilrettelegging og gjennomføring av alle publikumsrettede aktiviteter ved kulturdestinasjonen Ramme i Hvitsten. Edvard Munch kjøpte eiendommen Nedre Ramme i 1910 og beholdte den til sin død i 1944. Perioden her bidro til et viktig skifte i Munchs kunstnerskap. Landlige omgivelser med sjø og skog gav ham ny styrke etter mange år med hard livsførsel. Landskapet på Ramme ble hans viktigste inspirasjonskilde. Blant annet fant Auladekorasjonene fra UiO sin endelige form her. I samarbeid med Vestby kommune, Frogn kommune og Akershus fylkeskommune skal Rammestiftelsen utvikle et formidlingsopplegg knyttet til Munchs liv i Hvitsten. Formidlingen vil kombinere utendørs- og innendørsaktiviteter. De unge vil lære om Munchs liv og hans produksjon innen maleri, tegning og grafikk. Han hadde grafikkverksted i huset, lager i uthusene og et eget friluftsatelier. Formidlingen skreddersys for å møte behov og ønsker i regionen, samt skolenes kompetansemål. Formidlingen vil gi innsikt, forståelse og kunnskap om vår egen verdensarv gjennom fagkunnskap knyttet til kunst, litteratur, natur, økologi og helse. Gjennom læren om Munchs liv får elevene også kjennskap til viktige europeiske strømninger innen kunst, kultur og litteratur.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?