Edvard Munch som inspirasjon i barnehager og barneskoler

Et nettbasert verktøy gir barnehagebarn og barneskoleelever over hele landet mulighet til å bli kjent med og inspirert av Edvard Munch.

Barn fra Lille Ekeberg barnehage i Oslo var først ute med å ta i bruk verktøyet «Munch i barnehagen».

Habitus AS og Munchmuseet fikk 375.000 kroner til prosjektet Munch i barnehagen i 2013.

«Munch i barnehagen» ble lansert i juni 2015. Det er enkelt å ta i bruk for pedagogene og lar barna utforske ulike temaer og teknikker. Sparebankstiftelsen DNB støttet prosjektet fordi vi ønsker å øke interessen for og forståelsen av kunst og kultur, spesielt blant barn og unge, og bidrar til prosjekter som sørger for god formidling og innbyr til deltakelse.

Munchibarnehagen.no

På nettsidene finner du inspirasjon til hvordan barna enkelt kan ta i bruk ulike teknikker til å skape sin egen kunst. Se: munchibarnehagen.no

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?