Eggedal Utmarkslag, løypeutvalget

Løypeutvalget i Eggedal Utmarkslag får 500.000 kroner til plannering av trasé i Sigdal.

Løypeutvalget i Eggedal Utmarkslag er et lag for grunneiere i Eggedal. Deres viktigste oppgave er å drifte skiløypene i Eggedalsfjellet, utbedre traséer og hele tiden ha løyper som er av en god kvalitet.

De ønsker å utvide sitt engasjement til å jobbe for sykkelstier i nedre deler av fjellområdet. Sparebankstiftelsen DNB gir gavemidler til plannering og opparbeiding av ny trasé.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?