Eidager Idrettslag

Eidager Idrettslag får 15.000 kroner til utstyr til idrettsskolen Gøy Fritid for Alle.

Idrettslaget samarbeider med kommunen og med andre idrettslag om å gi tidligere rusavhengig ungdom et fritidstilbud. De ønsker å senke terskelen for deltakelse for en utsatt gruppe mennesker. En meningsfull fritid er viktig for alle og Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bidra til at idrettslaget kan gjennomføre prosjektet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?