Eidanger Idrettslag – friidrettsgruppa

Eidanger Idrettslag – friidrettsgruppa får 100.000 kroner til tilhenger med friidrettsutstyr. Idrettslaget har ingen egen bane og må bruke mye tid på å reise til friidrettsanlegg i området.

Det fungerer for de eldste utøverne, men for en klubb som er opptatt av trivsel og inkludering er det ikke optimalt. Med en mobil “friidrettshenger” full av utstyr kan de ta med seg det de trenger for å trene på egnede steder i nærmiljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?